Inschrijvingen

Inschrijvingsperiode

Voorrangsperiode in het eerste jaar: broers en zussen van leerlingen die reeds ingeschreven zijn in onze school kunnen zich inschrijven vanaf 19 maart 2018 tot en met 30 maart 2018.

Voorrangsperiode voor indicator- of niet-indicator-leerlingen loopt van 16 april 2018 tot en met 4 mei 2018. Deze periode geldt enkel voor inschrijvingen in 1A of 1B.

De reguliere inschrijvingen voor alle leerlingen starten

  • vanaf 5 mei 2018 tot 28 juni 2018 tijdens de openschooldagen of tijdens de schooluren.
  • zaterdag 30 juni 2018 van 9u30 tot 12u.
  • maandag 2 juli 2018 tot donderdag 5 juli 2018 telkens van 9u30 uur tot 17u00.
  • vanaf donderdag 16 augustus tot en met dinsdag 28 augustus 2018 telkens op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 9u30 tot 17u00.

Vanaf 29 augustus 2018 zijn de inschrijvingen afgesloten en wordt gevraagd een telefonische afspraak te maken.

Wat heb je nodig bij een inschrijving?

Een inschrijving is slechts geldig indien de ouders (of meerderjarige leerling) het opvoedingsproject en het schoolreglement van de school ondertekenen.  Daarnaast moet de leerling ook voldoen aan de toelatingsvoorwaarden en moet hij hiervoor de vereiste documenten kunnen voorleggen.

Voor leerlingen die inschrijven in een eerste jaar:

  • rapport;
  • origineel getuigschrift basisonderwijs voor leerlingen die willen inschrijven in 1A;
  • attest basisonderwijs voor leerlingen die willen inschrijven in 1B.

Indien van toepassing: het mapje met alle informatie dat werd meegegeven door de basisschool.

Voor leerlingen die inschrijven in een hoger leerjaar:

  • rapport met vermelding van het behaalde attest.

In het kader van het tekenen van het akkoord met het opvoedingsproject en het schoolreglement is het nodig dat leerlingen komen inschrijven, vergezeld van één of beide ouders of voogd.