Informatie architecturale en binnenhuiskunst

Ben je bezig met de inrichting van je kamer of zelfs je droomhuis?
Heb je gevoel voor ruimte, licht en vorm?
Zie je jezelf nauwkeurig werken aan een maquette op wens van een opdrachtgever?
Wil je groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding?

Je combineert in de studierichting Architecturale en binnenhuiskunst een brede algemene vorming met een artistieke vorming. Je krijgt een stevige theoretische basisvorming in de algemene vakken. Binnen de artistieke vorming leer je de ruimte aanvoelen en de kennis van woon- en leefcultuur koppelen aan creatieve functionele ontwerpen voor interieur en exterieur.

In de derde graad ondersteunt de algemene theoretische vorming de artistieke component. Het stevig pakket algemene vakken garandeert de doorstroming naar het hoger onderwijs. In het laatste jaar toon je op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties binnen je studierichting in de geïntegreerde proef (GIP). Je kennis van woon- en leefcultuur ontwikkel je in artistieke vakken als:

Kunst en Cultuur

Je legt relaties tussen een ruimtelijk concept en de artistieke, economische, maatschappelijke en sociale context. Je ontdekt de omgeving en haar historisch context en ziet haar functionele en spirituele waarde(n).

Ontwerp

In combinatie met jouw verbeeldingskracht en voorstellingsvermogen kom je tot creatieve concepten. Je groeit in creatieprocessen en werken vanuit ontwerpstrategieën.

Technologie

Je leert werken met vakterminologie en bouwkundige normen en conventies. Daarbij krijg je inzicht in de eigenschappen en de toepassing van materialen.

Waarneming en voorstelling

Je bestudeert aan de hand van concrete opdrachten beeldelementen als ‘de ruimte’ en ‘de oppervlakte’ en belangrijke formele elementen. Je leert de relatie tussen vormen kleurelementen vast te stellen, opmetingen uitvoeren, plantekenen in 2D, 3D en omzetten in een maquette.

Computertekenen

Je leert met aangepaste software je ontwerp om te zetten naar virtueel bewandelbare projecten.

Waarnemingstekenen

Perspectieftekeningen van de waarneembare realiteit en de verbeelding worden ingeoefend met de vrije hand. Het belang van standpunt en horizon komt uitgebreid aan bod.

Toelatingsvoorwaarden

Tweede graad van het Secundair Onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben.

Getuigschriften

Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: Diploma Secundair Onderwijs.

Toekomstmogelijkheden

De studierichting sluit aan op hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn: interieurvormgeving, binnenhuisarchitectuur, landschaps- en tuinarchitectuur en toegepaste architectuur. Je kan starten in masteropleidingen als: architectuur, audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, conservatie & restauratie en productdesign.
De studierichting sluit ook aan op andere opleidingen zoals pedagogisch hoger onderwijs.
Je kan een Se-n-se opleiding volgen binnen de derde graad van het kunstsecundair onderwijs en je zo verder specialiseren in architecturale, audiovisuele, grafische, industriële of ruimtelijke vormgeving.

Lessentabel architecturale en binnenhuiskunst

 
Vakken 5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 2  
Geschiedenis   2
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 3 3
Kunstgeschiedenis 2 2
Waarnemingstekenen 2 2
Architecturale en binnenhuiskunst 13 13
  34 34