Informatie eerste leerjaar A

Organisatie van de klasgroepen in het eerste jaar

We kiezen bewust voor kleine klasgroepen van zestien, maximum achttien leerlingen.
De leraren remediëren na elk hoofdstuk of afgesloten leerstofgeheel. Door binnenklasdifferentiatie worden sommige sterkere leerlingen uitgedaagd zelfstandig te werken aan verdiepingsopdrachten, voor sommige andere leerlingen worden herhalingsoefeningen gegeven.
De klasgroepen worden heterogeen samengesteld. Op deze manier word je als leerlingen gestimuleerd en gemotiveerd om te leren van elkaar.
In de lessen Nederlands, Frans en wiskunde is er tijdens de les extra tijd voor herhaling en inoefening van de leerstof. De leraar heeft mogelijkheden om te remediëren of om uit te diepen. Daarnaast worden voor deze vakken ook inhaallessen voorzien. Je krijgt dus verschillende kansen om de basisleerstof grondig te verwerven.

Begeleid leren

Je wordt in deze les stap voor stap begeleid om je leren te ontwikkelen. De eerste weken leer je hoe je boekentas met de juiste zaken te vullen, je agenda correct in te vullen en te gebruiken. Daarna krijg je een cursus over de theorie van het ‘leren leren’. In de volgende fase leer je deze theoretische weetjes ook praktisch toepassen. Je maakt ook een examenplanning. Later op het schooljaar kan er extra tijd gaan naar taalvaardigheid.

Evaluatie

In de eerste graad gebeurt de evaluatie op basis van dagelijks werk en op basis van examens, elk voor 50% van de punten. Voor sommige vakken wordt het systeem van permanente evaluatie gehanteerd.
Voor deze vakken leg je geen examens af en zijn de punten dagelijks werk de enige gegevens voor jouw eindevaluatie. Deze manier van beoordelen stimuleert je om regelmatig te werken en te studeren.

Inhaallessen

Tweemaal per week is er gelegenheid om een uurtje langer op school te blijven. Tijdens dit uur word je extra begeleid.

Lessentabel eerste leerjaar A

 
Vakken Aantal lesuren
Godsdienst 2
Nederlands 5
Frans 5
Natuurwetenschappen 2
ICT 1
Wiskunde 5
Aardrijkskunde 2
Geschiedenis 1
Lichamelijke opvoeding 2
Muzikale opvoeding 1
Plastische opvoeding 2
Techniek 2
Begeleid leren 1
Sociale vaardigheden 1
  32