Informatie publiciteit en illustratie

Ben je geboeid door reclame en publiciteit in het straatbeeld?
Hoe je ervan op computer te ontwerpen?
Kan je vlot zelfstandig beslissingen nemen?
Wil je je vervolmaken in een beroepsgerichte richting met veel verantwoordelijkheid en een algemene basisvorming?

In het specialisatiejaar Publiciteit en illustratie leer je publiciteit analyseren en begrijpen in al haar vormen. Je leert er een ontwerp uit te werken van bij de voorbereiding tot het definitieve eindresultaat bij de klant. De focus ligt op het ontwerpen van publicitaire opdrachten op maat van de klant. Je specialiseert je in digitale toepassingen en illustratie.

Algemene vorming

In de algemene vakken leer je wat je nodig hebt in onze boeiende, ingewikkelde en snel veranderende samenleving. Je verdiept je kennis van vreemde talen en je begrijpt en leert je uitdrukken in Frans en Engels in dagelijkse situaties binnen de praktijk van de wereld van reclame en publiciteit. De actualiteit, het verleden en heden worden vanuit breed maatschappelijke thema’s in het vak PAV (project algemene vakken) aangebracht.

Beroepsgerichte praktijk op school

In de praktijklessen staat de verdere toepassing van de gekende basistechnieken centraal. Je verdiept je kennis op het vlak van kleur, compositie, typografie, waarneming en illustratie en gebruikt passende artistieke, grafische, plastische en publicitaire technieken;

Je vervolmaakt je in het gebruik van actuele grafische pakketten. Je leert verder je eigen werk kritisch benaderen; open staan voor overleg tijdens briefing en/of voorstelling van je ontwerp en duidelijk je persoonlijk idee verwoorden. Je toont daarbij steeds je bereidheid je aan te passen aan de wensen van de klant.

Je toont ook op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties uit dit specialisatiejaar in de geïntegreerde proef (GIP).

Beroepsleven & stage

Met open vizier volg je de evolutie in de publiciteitssector in studiebezoeken aan beurzen, bedrijven en musea. Je gaat op vijf weken, gesplitst in twee periodes op stage Tijdens deze stageweken ligt de klemtoon op de ontwerpfase en/of opmaak.

Toelatingsvoorwaarden

Het zesde jaar secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een overeenstemmende studierichting:

  • BSO Publiciteitsgrafiek
  • BSO Reclame
  • KSO Toegepaste beeldende kunst
  • KSO Artistieke opleiding.

Getuigschriften

Voor BSO-afgestudeerden: Diploma Secundair Onderwijs.
Voor TSO of KSO-afgestudeerden: Studiegetuigschrift van het zevende specialisatiejaar.

Toekomstmogelijkheden

Na het behalen van je diploma secundair onderwijs kan je starten als nettekenaar en uitvoerende kracht binnen grote drukkerijen, publicitaire bedrijven en ontwerpbureaus. Je kan een aansluitende Se-n-se opleiding volgen en je zo verder specialiseren in bijvoorbeeld audiovisuele of grafische vormgeving. In bepaalde richtingen van het hoger onderwijs mag je in een aansluitende professionele bachelor starten. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenonderwijs, bij Syntra, de VDAB, …

Lessentabel publiciteit en illustratie

 
Vakken 7e jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project
     Engels
     Frans
     Project algemene vakken
8
Publicitair en illustratief ontwerp
     Manueel
     Computer
     Studie van de publiciteit
     Stage
20
  32