INSCHRIJVEN IN HET EERSTE JAAR

De inschrijvingen voor het eerste jaar secundair voor schooljaar 2020-2021 in regio St-Niklaas - Stekene - Temse - Beveren - Kruibeke verlopen vanaf nu digitaal.

Digitaal aanmelden van uw kind, van 30 maart 2020 tot en met 24 april 2020:
Dit doet u via een link op www.naarhetsecundair.be.    om naar het elektronisch inschrijvingsplatform te gaan. 
Opgelet, de link zal actief zijn van maandag 30 maart 2020 tot en met vrijdag 24 april 2020. Het maakt niet uit op welk moment tijdens deze periode u uw kind aanmeldt want iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur. Ook leerlingen die al een broer of zus op onze school hebben en kinderen van personeel (= voorrangsgroepen) moeten zich aanmelden.

Toewijzing: vanaf 6 mei, 12.00 u.
Hierbij houdt het digitaal systeem uiteraard rekening met de voorrangsgroepen en de school van uw keuze. U krijgt per mail en/of per post een bericht. Hierin staat in welke school uw kind een plaats krijgt. Als de toegewezen school niet uw eerste  schoolkeuze is, krijgt u ook een melding over uw plaats in de wachtrij van uw voorkeurschool. 

Inschrijving van uw kind in de toegewezen school: vanaf 9 mei tot en met 3 juni:
Hiervoor gaat u naar de toegewezen school. U maakt best een afspraak. Als u uw kind in deze periode niet inschrijft in de toegewezen school, vervalt de plaats van uw kind in deze school. 

Vrij inschrijven: vanaf 8 juni
U kan vanaf deze datum vrij inschrijven, maar enkel als er na de aanmeldings- en inschrijvingsperiode nog vrije plaatsen over zijn. Als er nog eerder aangemelde leerlingen op de wachtlijst staan, dan wordt uw kind aansluiten op de wachtlijst in chronologische volgorde toegevoegd. 

Voltooiing van de inschrijving: eind juni
Wanneer uw kind het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, komt u opnieuw naar school om de inschrijving te voltooien. U krijgt dan ook alle startinfo voor het komende schooljaar.

INSCHRIJVEN IN HET TWEEDE TOT EN MET HET ZEVENDE JAAR

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar kan 
Vanaf onze openschooldag op 9 mei 
tussen 10.30 u. en 17.00 u.

Na de openschooldag,
tijdens de schooluren via het secretariaat Kalkstraat 26.

Inschrijven in juli of augustus:
Dinsdag 30 juni tot vrijdag 3 juli;
van 9.30 uur tot 17.30 uur of op zaterdag 4 juli van 9.30 u tot 12.30 uur.

In augustus vanaf woensdag 12 augustus tot 25 augustus;
op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag telkens van 9.30 u tot 17.30 uur.

Vanaf 26 augustus:
Enkel na telefonische afspraak met directie, tel. 03 760 41 00.

Hierbij willen wij u er wel op wijzen dat bepaalde klasgroepen vlug volzet zijn. 
Wie wacht tot augustus loopt het risico geen plaats meer te hebben.

Welkom!

Download hier de printversie:

Brochure Lokaal overlegplatform (LOP):