INSCHRIJVEN vanaf 8 juni voor alle leerjaren (behalve 1B = VOLZET)

STAP 1

Je kan digitaal inschrijven van maandag 8 juni 9 uur tot en met vrijdag 3 juli 17u00 en vanaf woensdag 12 augustus 9 uur tot 26 augustus 17u00.
Zo heeft de school onmiddellijk een datum en uur van registratie (dit is belangrijk bij weigering).  

Volgende studierichtingen zijn momenteel al VOLZET en daarvoor komt u op de wachtlijst:

 • 1ste leerjaar B
 • 3de jaar verkoop (VK)
 • 3de jaar haarzorg (HZ)
 • 3de jaar creatie en mode (CM)
 • 4de jaar haarzorg (HZ)
 • 3de jaar publiciteit en etalage (PET)
 • 4de jaar beeldende en architecturale kunsten (BAK)
 • 4de jaar bio-estetiek (BE)
 • 4de jaar verkoop (VK)
 • 5de jaar verkoop (VK)
 • 5de jaar publiciteitsgrafiek (PG)

De eerste digitale kennisgeving van een ouder/leerling dat hij/zij wil inschrijven, wordt aanzien als het moment dat geregistreerd wordt in het inschrijvingsregister. 

UITZONDERING: ouders die niet digitaal kunnen aanmelden (om welke reden dan ook), kunnen telefonisch contact opnemen of fysiek naar school komen met hun vraag: voor deze ouders gaan wij zelf naar onze website en vullen wij samen het digitaal formulier in.

STAP 2

Binnen de vier werkdagen na ontvangst van de digitale inschrijving wordt deze bevestigd  (definitieve  inschrijving of weigering indien de groep volzet is) EN er wordt een afspraak gemaakt voor een intakegesprek in juli of augustus.

Intakegesprekken kunnen wel fysiek, maar pas nadat de chronologie via digitaal systeem werd vastgelegd.

Download hier de printversie:

Brochure Lokaal overlegplatform (LOP):