PEDAGOGISCH PROJECT

Geïnspireerd door Vincentius à Paulo en de zusters van Berkenboom willen wij ons engageren om kinderen en jonge mensen uit alle lagen van de bevolking kwaliteitsvol te onderwijzen en hen christelijke waarden bij te brengen en voor te leven.

We zijn een christelijk geïnspireerde school. Dit betekent dat wij ons in onze opvoedingstaak laten inspireren door de figuur van Christus en dat wij de christelijke boodschap op een hedendaagse manier vormgeven.

Dit doen we op basis van onderstaande pijlers:

STERKE en TOEKOMSTGERICHTE VORMING

We brengen onze leerlingen zowel de kennis als de vaardigheden en attitudes bij die nodig zijn om te slagen in de studierichting van hun keuze. We stemmen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes af op hun toekomst: de arbeidsmarkt of hogere studies.

DAADKRACHT en VEERKRACHT

Dit betekent dat leerlingen bewuste keuzes leren maken en er verantwoordelijkheid voor opnemen. We willen hen aanmoedigen om doorzettingsvermogen te tonen en te leren uit hun fouten en uit gekregen feedback. Leren gaat immers met vallen en opstaan.

CREATIVITEIT en VERWONDERING

We leren onze leerlingen om creatief te zijn op verschillende manieren. We stimuleren hen om outside the box en probleemoplossend te denken en om oog te hebben voor het mooie in de wereld.

ZORGZAAMHEID en HARTELIJK in DIALOOG

We leren onze leerlingen om zorg te dragen voor zichzelf, voor elkaar, voor materiaal en het milieu. Dit betekent dat ze leren om samen te leven met elkaar, ongeacht elkaars cultuur, afkomst of achtergrond. Dat kan door met elkaar in dialoog te gaan en te zoeken naar wat hen bindt ongeacht eventuele verschillen.

GROEIEN binnen GRENZEN

De persoonlijkheid van onze leerlingen is in volle groei. Op school en daarbuiten leven we met vele mensen samen. Om dit goed te laten verlopen zijn er regels en afspraken nodig. Daarom leren wij leerlingen omgaan met grenzen.