• Nieuwe leerling

Inschrijven schooljaar 2022-2023

Inschrijven in het eerste jaar

De inschrijvingen voor het eerste jaar secundair voor schooljaar 2022-2023 verlopen vanaf nu digitaal via het Centraal AanmeldingsRegister (CAR).

Digitaal aanmelden van je kind doe je tussen: 28 maart 2022 en 22 april 2022

Dit doe je via een link op www.naarhetsecundair.be.
Het maakt niet uit op welk moment tijdens deze periode je je kind aanmeldt, want iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur.

Ook leerlingen die al een broer of zus op onze school hebben en kinderen van personeel moeten zich aanmelden.

Toewijzing van een plaats gebeurt op 4 mei.

Hierbij houdt het digitaal systeem uiteraard rekening met de voorrangsgroepen en de school van jouw keuze.

Je krijgt per mail en/of per post een bericht. Hierin staat in welke school je kind een plaats krijgt. Als de toegewezen school niet je eerste schoolkeuze is, krijg je ook een melding over jouw plaats in de wachtrij van je voorkeurschool.

Inschrijving van je kind in de toegewezen school: vanaf 7 mei tot en met 1 juni 2022.

De toegewezen school zal met jou een afspraak maken om definitief in te schrijven. Die afspraak zorgt ervoor dat er geen wachtrijen ontstaan en alles vlot kan verlopen.
Als je je kind in deze periode niet inschrijft in de toegewezen school, vervalt de plaats van jouw kind in deze school.

Vrij inschrijven: vanaf 2 juni 2022 om 9.00 uur.

Je kan vanaf deze datum vrij inschrijven, maar enkel als er na de aanmeldings- en inschrijvingsperiode nog vrije plaatsen over zijn. Als er nog eerder aangemelde leerlingen op de wachtlijst staan, dan wordt je kind aansluitend op de wachtlijst in chronologische volgorde toegevoegd.

Voltooiing van de inschrijving: eind juni en juli

Wanneer je kind het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, komt u opnieuw naar school om de inschrijving te voltooien. Je krijgt dan ook alle startinfo voor het komende schooljaar.

Inschrijven in het tweede tot en met zevende jaar

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar kan vanaf 2 mei 2022 tijdens de schooluren via het secretariaat Kalkstraat 26 of in juli of augustus.

Iedereen moet zich fysiek aanmelden op het onthaal van onze school. Telefonisch of via mail aanmelden en een plaats reserveren kan niet.

Ook tijdens de openschooldag op zaterdag 7 mei is inschrijven mogelijk. We zijn heel blij om jullie terug live te ontmoeten op onze campus.  
De openschooldag start om 10.30 uur en om 17.00 uur sluiten we onze deuren.