Inschrijven voor het eerste jaar?

De inschrijvingen voor het eerste jaar secundair voor schooljaar 2021-2022 in regio St-Niklaas-Stekene-Temse-Beveren-Kruibeke verlopen digitaal.

 

Digitaal aanmelden van uw kindvan 1 april 2021 tot en met 28 april 2021: 

Dit doet u via een link op www.naarhetsecundair.be.
Het maakt niet uit op welk moment tijdens deze periode u uw kind aanmeldt want iedereen maakt evenveel kans op een plaats in de school van voorkeur.
Ook leerlingen die al een broer of zus op onze school hebben en kinderen van personeel (= voorrangsgroepen) moeten zich aanmelden.

Toewijzingvanaf 6 mei 2021, 12.00 u.

Hierbij houdt het digitaal systeem uiteraard rekening met de voorrangsgroepen en de school van uw keuze.

U krijgt per mail en/of per post een bericht. Hierin staat in welke school uw kind een plaats krijgt. Als de toegewezen school niet uw eerste schoolkeuze is, krijgt u ook een melding over uw plaats in de wachtrij van uw voorkeurschool.

Inschrijving van uw kind in de toegewezen schoolvanaf 8 mei 2021 tot en met 2 juni 2021 

Hiervoor gaat u naar de toegewezen school. U maakt best een afspraak. Als u uw kind in deze periode niet inschrijft in de toegewezen school, vervalt de plaats van uw kind in deze school.

Vrij inschrijvenvanaf 31 mei 2021

U kan vanaf deze datum vrij inschrijven, maar enkel als er na de aanmeldings- en inschrijvingsperiode nog vrije plaatsen over zijn. Als er nog eerder aangemelde leerlingen op de wachtlijst staan, dan wordt uw kind aansluiten op de wachtlijst in chronologische volgorde toegevoegd.

Voltooiing van de inschrijvingeind juni 2021

Wanneer uw kind het getuigschrift basisonderwijs behaald heeft, komt u opnieuw naar school om de inschrijving te voltooien. U krijgt dan ook alle startinfo voor het komende schooljaar.

 

Zie flyer & "Starten in de eerste graad" scholengemeenschap WIJS!. 
Brochure "digitaal aanmelden" van het LOP.

Inschrijvingen vanaf het tweede jaar?

Inschrijven in het tweede tot en met het zevende jaar kan vanaf 26/4.  Vul hiervoor het onderstaande formulier in. 

Hierbij willen wij u er wel op wijzen dat bepaalde klasgroepen vlug volzet zijn. Wie wacht tot augustus loopt het risico geen plaats meer te hebben.