Kalendergegevens schooljaar 2020-2021

EERSTE TRIMESTER

Facultatieve vrije dag  maandag 5 oktober 2020
Klassenradendagen (vrij voor de leerlingen)

dinsdag 6 oktober 2020
woensdag 7 oktober 2020

Oudercontact 1ste graad donderdag 8 oktober 2020
Herfstvakantie zaterdag 31 oktober t/m zondag 8 november 2020
Begin examens 1ste en 2de graad KSO/TSO maandag 7 december 2020
Begin examens 3de graad KSO/TSO week van 1 december 2020
Rapportuitreiking met oudercontact vrijdag 18 december 2020
Kerstvakantie maandag 21 december t/m zondag 3 januari 2021

TWEEDE TRIMESTER

Oudercontact 2de graad 
Oudercontact 1ste graad
Oudercontact 3de graad

donderdag 14 januari 2021 vanaf 17 u.
maanag 18 januari 2021 vanaf 16 u.
donderdag 19 januari 2021 vanaf 17 u.
Krokusvakantie maandag 15 februari t/m zondag 21 februari 2021
Start examens 1ste graad A-stroom maanag 22 maart 2021
Paasvakantie maandag 5 april t/m zondag 18 april 2021

DERDE TRIMESTER

Oudercontact 1ste en 2de graad 
(op vraag van de klassenraad) 

maandag 26 april 2021
O.L.H.-Hemelvaart donderdag 13 mei 2021
Brugdag vrijdag 14 mei 2021
Pinkstermaandag maandag 24 mei 2021
Begin examens 3de graad KSO/TSO tijdens de week van 8 juni 2021
Begin examens 1ste en 2de graad KSO/TSO tijdens de week van 14 juni 2021
Rapportuitreiking met oudercontact woensdag 30 juni 2021

VAKANTIE

Bijkomende proeven  maandag 16 en dinsdag 17 augustus 2021