Kalendergegevens schooljaar 2023-2024

EERSTE TRIMESTER

Pedagogische studiedag (afstandsonderwijs) donderdag 28 september 2023
Klassenradendag (afstandsonderwijs) dindag 10 oktober 2023 + woensdag 11 oktober (NAMIDDAG)
Oudercontact 1ste jaar maandag 16 oktober 2023
Herfstvakantie zaterdag 28 oktober t/m zondag 5 november 2023
Rapportuitreiking met oudercontact vrijdag 22 december 2023
Kerstvakantie zaterdag 23 december t/m zondag 7 januari 2024

TWEEDE TRIMESTER

Oudercontact 2de graad  en 3de graad
Oudercontact 1ste graad

maandag 22 januari 2023 vanaf 17 u.
donderdag 18 januari 2024 vanaf 16 u.

Facultatieve vrije dag WIJS

vrijdg 26 januari 2024

Pedagogische studiedag

maandag 29 januari 2024
Krokusvakantie zaterdag 10 februari t/m zondag 18 februari 2024
Paasvakantie zaterdag 30 maart t/m zondag 14 april 2024

DERDE TRIMESTER

Dag van de Arbeid woensdag 1 mei 2024
O.L.H.-Hemelvaart donderdag 9 mei 2024
Brugdag vrijdag 10 mei 2024
Pinkstermaandag maandag 20 mei 2024
Pedagogische studiedag (afstandsonderwijs) dinsdag 28 mei 2024
Rapportuitreiking met oudercontact vrijdag 28 juni 2024

VAKANTIE

Bijkomende proeven  vrijdag 16 en maandag 19 augustus 2024