Samen met de leerlingen uit OKAN Sint Niklaas, ontwikkelen we gedurende het schooljaar 2023-24 een theaterproject dat uitmondt in een toonmoment in maart 2024. Veel leerlingen komen uit een kwetsbare situatie en hebben weinig of geen ervaring met theater.

In dit project worden ze echter de drijvende kracht van het theater. Via het theaterproject, waarin het belang van de OKAN leerling centraal staat en waarin participatief wordt gewerkt, willen we de zelfzekerheid en integratie van deze doelgroep bevorderen. Verschillende disciplines komen aan bod: video, dans en beweging, zang en muziek, theater en woord.

Doorheen het traject loopt taalonderwijs als een rode draad. Zowel het proces als het toonmoment zorgen voor succeservaring. Tot slot willen we ervoor zorgen dat het publiek kennismaakt met de OKAN leerling als veerkrachtige, creatieve en talentvolle jongere. Via het theaterproject worden dus de drie pijlers van OKAN  taalverwerving, welbevinden en integratie  gecombineerd; de leerlingen leren spelenderwijs Nederlands én hun welbevinden wordt bevorderd waardoor ze extra handvaten hebben om zich te integreren in de samenleving.

Meer info: https://actie.jezofficial.be/nl-NL/okan-scholengemeenschap-wijs