Informatie toegepaste beeldende kunst

Ben je creatief, origineel en nieuwsgierig naar verschillende kunstvormen?
Stel je je eigen denk- en gevoelswereld ook visueel voor?
Ontdek je graag verschillende technieken om je creatief uit te drukken?
Wil je groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding?

Je combineert in de studierichting Toegepaste beeldende kunst theoretische inhouden aan je artistieke talent of interesse. De algemene vorming is breed en inhoudelijk sterk. Binnen de artistieke vorming leer je werken met uiteenlopende technieken en materialen. Je ontwikkelt zo gevoel voor vorm, kleur, contrast en perspectief en ontwikkelt je persoonlijke en kunstzinnige expressie.

In de derde graad Toegepaste beeldende kunst ondersteunt de algemene theoretische vorming de artistieke component. Het stevig pakket algemene vakken is in evenwicht met de kunstgerichte vakken om een vlotte doorstroming naar het hoger onderwijs te garanderen. In het laatste jaar toon je op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties binnen je studierichting in de geïntegreerde proef (GIP). Je artistieke vorming ontwikkel je in vakken als:

Kunstinitiatie

Je ontdekt verbanden tussen het kunst- en het wereldgebeuren. Je ontwikkelt een gevoels- en denkwereld vanuit het ontleden van kunstwerken.

Beeldende vorming

Elke opdracht heeft een toegepast karakter d.w.z. dat ze niet vrijblijvend is maar moet voldoen aan bepaalde vooropgestelde voorwaarden, in elke opdrachten primeert creativiteit. Je leert tweedimensionaal werken met tekentechnieken en schildertechnieken op verschillende dragers. Je oefent driedimensionaal en ruimtelijk werk.

Textiele Kunsten

Hierbij leer je de verschillende mogelijkheden van textiele materialen onderzoeken in functie van creatieve opdrachten.

Waarneming

Je oefent het tekenen naar waarneming en toont artistieke tekenvaardigheid in vlug- en ontwerpschetsen. Je werkt op kleine en grote formaten, in gedetailleerde tekentechnieken en snelle schildertechnieken. Je ontwikkelt analytisch en abstract denken.

Grafische vormgeving

Je koppelt het creatieve aspect aan de wensen van een opdrachtgever. Je verzorgt de compositie en de lay-out op een esthetische wijze. Je maakt gebruik van beeldende middelen om illustraties te ontwerpen en uit te werken. Je oefent het gebruik van diverse digitale grafische pakketten als photoshop of illustrator.

Kunstgeschiedenis

Je verkent verder de beeldtaal om ook je eigen ontwerpen meer diepgang te geven. Je ontmoet fascinerende architectuur en kunstenaars uit het Classicisme, de Eiffeltoren en het danseresje van Degas kruisen je pad in het vijfde jaar. In het zesde jaar staan we stil bij de duizenden meesterwerken van Picasso en Matisse maar ook bij Le Corbusier en Rothko. We reizen richting Amsterdam, Rotterdam, Parijs en Praag... om de architectuurbeelden en schilderijen in hun habitat te ontdekken. Vele andere kunstenaars en ontwerpers geven zo mee vorm aan je eigen afstudeerproject.

Toelatingsvoorwaarden

Tweede graad van het Secundair Onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben.

Getuigschriften

Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: Diploma Secundair Onderwijs.

Toekomstmogelijkheden

De studierichting sluit aan op hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn: beeldende vormgeving, interieurvormgeving, landschaps- en tuinarchitectuur en toegepaste architectuur. Je kan starten in masteropleidingen als: architectuur, audiovisuele kunsten (fotografie-film …), beeldende kunsten (grafisch ontwerp – juweelontwerp, textielontwerp – vrije kunsten …), conservatie en restauratie en productdesign. 

De studierichting sluit ook aan op andere opleidingen zoals pedagogisch hoger onderwijs.

Je kan een Se-n-se opleiding volgen binnen de derde graad van het kunstsecundair onderwijs en je zo verder specialiseren in architecturale, audiovisuele, grafische, industriële of ruimtelijke vormgeving.

Lessentabel toegepaste beeldende kunst

 
Vakken 6e jaar
Godsdienst 2
Nederlands 3
Frans 2
Engels 2
Lichamelijke opvoeding 2
Aardrijkskunde  
Geschiedenis 2
Natuurwetenschappen  1
Wiskunde 3
Kunstgeschiedenis 2
Toegepaste beeldende kunst + kunstinitiatie 15
  34