Informatie architecturale vorming

Ben je nieuwsgierig naar architectuur, kunst en vormgeving?
Bezit je een goed ruimtelijk inzicht?
Ben je sterk in wiskunde en wetenschappen?
Voel je je aangetrokken tot het vormelijke en architecturale in je leefomgeving en in de natuur?

Je combineert in de richting Architecturale vorming een sterke theoretische vorming met een artistieke vorming. De algemene theoretische vorming legt het accent op wiskunde en wetenschappen. Vanuit de artistieke invulling leer je de architecturale ruimte benaderen en beleven als een waardevol cultureel object en dit te koppelen aan een inhoudelijke benadering. De nadruk op algemene vakken en theorie is sterker dan in andere richtingen.

In de derde graad ontwerp je exterieur (volume), interieur (ruimte) en voorwerpen als uitdrukking van een persoonlijk antwoord op vooropgestelde of zelf geformuleerde eisen.
De theoretische benadering en het belang om inzichtelijk en abstract met leerstof om te gaan groeit. In het laatste jaar toon je op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties binnen je studierichting in de geïntegreerde proef (GIP). Je artistieke talenten ontwikkel je in vakken als:

Architectuuranalyse en ontwerp

Je leert de architecturale ruimte benaderen en beleven als een waardevol cultureel object, als beeld en expressie, gekoppeld aan een inhoud. Je leert procesmatig te werken volgens deels of volledig opgelegde methoden.

Waarneming, voorstelling en schetsen

Je leert je ideeëngoed voor te stellen. Je leert een nieuwe taal om architectuur voor te stellen.

Bouwkundig en wetenschappelijk tekenen

Je leert zowel handmatig als digitaal plannen te tekenen. Dit met een onderbouw van materialen en constructieve kennis.

Kunstinitiatie in AVO

Een cognitief, sensitief en affectief referentiekader wordt jou aangeboden om je ontwerpmethodiek te onderbouwen.

Kunstgeschiedenis

Je verkent verder de beeldtaal om ook je eigen ontwerpen meer diepgang te geven. Je ontmoet fascinerende architectuur en kunstenaars uit het Classicisme, de Eiffeltoren en het danseresje van Degas kruisen je pad in het vijfde jaar. In het zesde jaar staan we stil bij de duizenden meesterwerken van Picasso en Matisse maar ook bij Le Corbusier en Rothko. We reizen richting Amsterdam, Rotterdam, Parijs en Praag... om de architectuurbeelden en schilderijen in hun habitat te ontdekken.

Toelatingsvoorwaarden

Tweede graad van het secundair onderwijs ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben, bij voorkeur volgde je een richting met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis.

Getuigschriften

Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: Diploma Secundair Onderwijs.

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting is een doorstroomrichting die rechtstreeks voorbereidt op hoger onderwijs. Binnen het studiegebied architectuur zijn o.a. volgende masteropleidingen aansluitend: architectuur, ingenieurswetenschappen: architectuur, interieurarchitectuur, kunstwetenschappen, productdesign, productontwikkeling en industriële vormgeving.

Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn o.m. toegepaste architectuur, interieurvormgeving, landschap- en tuinarchitectuur, landmeten en bouw.

Door het algemeen vormend karakter staat nog een waaier van andere master – of professionele bacheloropleidingen voor je open.

Lessentabel architecturale vorming

 
Vakken 6e jaar
Godsdienst 2
Nederlands 4
Frans 2
Engels 2
Natuurwetenschappen 3
Wiskunde 6
Aardrijkskunde  
Geschiedenis 2
Lichamelijke opvoeding 2
Kunstgeschiedenis 2
Architecturale vorming + kunstinitiatie 9
  34