Informatie moderealisatie en verkoop

Spreken deze items je aan: Lifestyle, modetrends, moderealisatie, retouches, productpresentatie en verkoop? Droom je ervan om als echte kleermaker of modeverkoper op maat en vraag van de klant te werken? Dan sla jij met deze richting de juiste weg in.

‘Mode/fashion’ is hip en cool. Maar mode is meer dan kleding maken alleen. Het is een lifestyle waar je aandacht moet hebben voor en kennis van kleur, stijl, pasvorm, technieken, materialen, kleding, retouches, productie, interieurs, presenteren, communiceren, ICT, … De opleiding focust zich op deze lifestyle waardoor je polyvalent wordt in de maatschappij. Je leert creatief, actief en probleemoplossend te denken en te handelen. Het ontwikkelen en realiseren van modische werkstukken wordt gezien als middel om technische vaardigheden, kennis en attitudes te verwerven, zoals het gevoel voor lifestyle, esthetiek, commerciële gerichtheid, kennis van de mode- en interieursector. Om je de kans te geven hierin te groeien naar zelfstandigheid wordt er veel geïntegreerd gewerkt tussen praktijk en theorie.

In de derde graad ‘moderealisatie en -verkoop’ combineer je een brede vorming met de beroepsgerichte component. Tijdens specifieke vakken gaan we meer projectmatig en conceptueel werken. Er wordt gewerkt vanuit lifestyle, waar mode deel van uit maakt. Het klant- en teamgericht leren werken, verantwoordelijkheid voor de eigen taak en het respect voor het werk van medeleerlingen zijn hierin essentieel. Dit doe je in vakken als:

Project Algemene vakken (PAV):
Hier worden Nederlands, aardrijkskunde en wiskunde geîntegreerd tot één vak waarin thematisch gewerkt wordt. Je leert kritisch te denken, de actualiteit en de maatschappij te begrijpen.

De verworven technieken uit de tweede graad worden uitgebreid en verfijnd. Je leert diverse technieken om moderealisaties uit te voeren en de knepen van het vak om prototypes te stikken of retouches uit te voeren en te communiceren met de klant. Mondelinge en visuele communicatie, alsook ICT aspecten spelen hierbij een belangrijke rol. Belangrijke studieonderdelen zijn: het weldoordacht en creatief presenteren van diverse artikelen, promotiebeleid uitwerken, klanten- en productkennis verwerven, klanten adviseren, concrete verkoopsituaties analyseren … Door het realiseren van mode-artikelen zoals kleding en accessoires verwerf je voldoende vaardigheden en inzichten om te kunnen toepassen op een productielijn of retouches.

Door de stages in een confectieatelier, mode-, retouche- of interieurzaak kom je in contact met de verwachtingen die de arbeidsmarkt stelt en krijgen je de kans om de verworven kennis toe te passen en uit te breiden in reële situaties.

Toelatingsvoorwaarden

Tweede graad van het Secundair Onderwijs met vrucht beëindigd hebben.

Getuigschriften

Aan het einde van het tweede leerjaar van de derde graad: getuigschrift.

Toekomstmogelijkheden

Na het zesde jaar van het secundair onderwijs kan je starten als medewerker in de mode- en verkoopsector.
Wil je het diploma secundair onderwijs behalen, dan is het specialisatiejaar Modespecialisatie en trendstudie een logische stap. Het behalen van het diploma secundair onderwijs maakt meer mogelijk op het vlak van tewerkstelling of in functie van vervolgopleidingen.

Lessentabel moderealisatie en verkoop

 
Vakken 6e jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project algemene vakken 4
Frans 2
Engels 2
Leerbegeleiding/coaching 1
CPL (Commerciële presentatie & lifestyle), stage 10
Modepraktijk, studie & vormgeving, stage 7
Retouche/confectie, stage 6
  36