Informatie architecturale vorming

D (DOORSTROOM- KSO)

Ben je nieuwsgierig naar architectuur, kunst en vormgeving? Bezit je een goed ruimtelijk inzicht? Ben je sterk in Wiskunde en Wetenschappen? Voel je je aangetrokken tot het vormelijke en architecturale in je leefomgeving en in de natuur?

Je combineert in deze studierichting een sterke theoretische vorming met een artistieke vorming. De algemene theoretische vorming legt het accent op Wiskunde en Wetenschappen. Vanuit de artistieke invulling leer je de architecturale ruimte benaderen en beleven als een waardevol cultureel object en dit te koppelen aan een inhoudelijke benadering. De nadruk op algemene vakken en theorie is sterker dan in andere richtingen.

Architecturale vorming

Verbeeldingskracht en architecturaal denken staan centraal in jouw artistiek-creatief proces. Je verwerft ruimtelijke inzichten en werkt met diverse voorstellingsmethoden zoals schaaltekeningen, perspectieven en maquettes. Je analyseert eigenschappen van materialen, structuren en constructies. Je observeert en onderzoekt ontwerpen en bouwwerken en verwerft inzicht in vorm, structuur, ruimte, functie, kleur en compositie. Je verwerft inzicht in energieomzettingen maar ook in statisch en dynamisch gedrag van systemen. Je denkt conceptueel mee vanuit wiskunde over wetenschappelijke vragen en over problemen in verband met ruimtelijke vormgeving.

Masterclasses

Tijdens onze masterclasses bieden we de mogelijkheid om jezelf verder te ontdekken en je kennis en/of vaardigheden te verdiepen. Elk semester start er een nieuwe masterclass gegeven door onze vakexperten. Je hebt de vrijheid om te kiezen of je deze masterclass wil volgen of niet. Grijp de kans om je horizon te verbreden! Kom jezelf verder ontwikkelen!

Wat als je liever geen masterclass volgt? Geen probleem! Het is volledig aan jou om te beslissen of je deelneemt of niet. Wij laten de keuze aan jou.

Toelatingsvoorwaarden en getuigschriften

Om te starten in de derde graad Architecturale Vorming moet je het tweede leerjaar van de tweede graad ASO, TSO of KSO met vrucht beëindigd hebben. 
Bij voorkeur volgde je een richting met een stevige wiskundige, wetenschappelijke en taalkundige basis. 

Na het zesde jaar Architecturale Vorming ontvang je een diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4.

Toekomstmogelijkheden

Deze studierichting is een doorstroomrichting die rechtstreeks voorbereidt op hoger onderwijs. 

Je kan doorstromen naar diverse academische en professionele bachelors. Aansluitende academische bachelors zijn kunstwetenschappen, audiovisuele en beeldende kunst, product design, visual arts, conservatie-restauratie, archeologie, productontwikkeling, architectuur. 
Aansluitende professionele bachelors zijn beeldende vormgeving, ecologietechnologie en industrieel productontwerp.

Lessentabel architecturale vorming

 
Vakken 5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 2  
Geschiedenis   2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Architecturale vorming 9 9
Fysica 1 2
 TOTAAL 32 32
Masterclass 2 2