Informatie architectuur en interieur

D/A (DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT- KSO)

Ben jij creatief? Heb je gevoel voor ruimte, kleur, licht en vorm? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Kriebelt het om met tekenpapier en materialen aan de slag te gaan en naast tekeningen ook maquettes te realiseren? Kom dan naar onze studierichting waar je kan groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding.

Je combineert in deze studierichting met dubbele finaliteit (D/A) een brede algemene vorming met een artistieke vorming. Binnen de Beeldende Kunsten ontwikkel je verschillende technische vaardigheden, maak je kennis met diverse technieken en materialen voor zowel 2D- als 3D-toepassingen. Je krijgt inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie a.d.h.v. eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen. Je verwerft kennis van (interieur)vormgeving, voorstelling en toegepaste wetenschappen. Je ontwerpt via Waarnemen, Kunst- en Cultuurbeschouwing, ontwerpmethodes en fysieke en digitale voorstellingstechtnieken.

Je ontwikkelt verschillende artistiek-technische vaardigheden. Je zet technieken en materialen in om diverse artistieke uitdagingen aan te gaan in het vak Ontwerpatelier. Je verwerft inzicht in (interieur) vormgeving in de ruime zin, in voorstelling en in toegepaste wetenschappen. In het Tekenatelier verruim je je kennis in perspectieftekenen. Je ontdekt architecturale kunst en maakt kennis met ontwerpen via het vak Ontwerpatelier. In het vak Communicatie en Presentatie ontdek je ontwerpmethodes, fysieke en digitale voorstellingen en pas je deze gericht toe. Via Kunstbeschouwing word je ondergedompeld in (interieur) vormgeving doorheen de geschiedenis.

Masterclasses
Tijdens onze masterclasses bieden we de mogelijkheid om jezelf verder te ontdekken en je kennis en/of vaardigheden te verdiepen. Elk semester start er een nieuwe masterclass gegeven door onze vakexperten.
Je hebt de vrijheid om te kiezen of je deze masterclass wil volgen of niet. Grijp de kans om je horizon te verbreden! Kom jezelf verder ontwikkelen! Wat als je liever geen masterclass volgt? Geen probleem! Het is volledig aan jou om te beslissen of je deelneemt of niet. Wij laten de keuze aan jou.

Toelatingsvoorwaarden en getuigschriften
Om te starten in de derde graad Architectuur en Interieur moet je het tweede jaar van de tweede graad D of D/A-finaliteit met vrucht beëindigd hebben. Na de derde graad Architectuur en Interieur verwerf je de beroepskwalificatie Assistent Interieurvormgever en ontvang je een diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4

Toekomstmogelijkheden
Na het zesde jaar Architectuur en Interieur:

- Kan je verder studeren:
   • Je kan doorstromen naar diverse professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn bijvoorbeeld Audiovisuele en Beeldende Kunst, Industriële Wetenschappen,
      Industrieel Productontwerper, Onderwijs, ...
   • Je kan een zevende leerjaar na OK4 volgen en je verder specialiseren.
   • Je mag starten in een graduaatsopleiding.
   • Je vindt andere opleidingsmogelijkheden in het volwassenenonderwijs, VDAB, ...
- Kan je aan de slag op de arbeidsmarkt:
   • als werknemer in een interieurzaak;
   • als zelfstandig assistent Interieurvormgever

Lessentabel architectuur en interieur

 
Vakken 5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde 2  
Geschiedenis   2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Architectuur en interieur
- Kunstbeschouwing
- Ontwerpatelier
- Tekenatelier
- Communicatie en Presentatie
- Constructie
- Fysica

16

16
 TOTAAL 32 32
Masterclass 2 2