Informatie beeldende kunst

D (DOORSTROOM- KSO)

Ben jij creatief? Heb je gevoel voor ruimte, kleur, licht en vorm? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Kriebelt het om met tekenpapier en materialen aan de slag te gaan en naast tekeningen ook maquettes te realiseren? Kom dan naar onze studierichting waar je kan groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding.

Je combineert in deze studierichting met dubbele finaliteit (D/A) een brede algemene vorming met een artistieke vorming. Binnen de beeldende kunsten ontwikkel je verschillende technische vaardigheden, maak je kennis met diverse technieken en materialen voor zowel 2D- als 3D-toepassingen. Je verwerft inzicht in vrije en toegepaste beeldende kunsten via waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld, compositie en ruimte-ervaring. Beeldende kunsten omvat diverse disciplines zoals tekenen, schilderen, vormgeving, etsen, zeefdruk, computerwerk … en het denken over (beeldende)kunst.

Jouw verbeeldingskracht staat centraal in het artistiek creatief proces. Je ontwikkelt verschillende artistiek-technische vaardigheden, zet technieken en materialen in om artistieke uitdagingen in het platte vlak en in de ruimte aan te gaan in manuele vakken zoals Atelier Waarneming en Atelier 2D/3D. Je verwerft inzicht in vrije en toegepaste beeldende kunsten via waarneming, lijn, kleur, vorm, beeld, compositie en ruimte ervaring. Je bestudeert verschillende disciplines zoals tekenen, schilderen, vormgeven, etsen en zeefdrukken. In het Atelier Grafisch zet je manuele ontwerpen met opgelegde criteria om in een digitale uitvoering.

Masterclasses
Tijdens onze masterclasses bieden we de mogelijkheid om jezelf verder te ontdekken en je kennis en/of vaardigheden te verdiepen. Elk semester start er een nieuwe masterclass gegeven door onze vakexperten. Je hebt de vrijheid om te kiezen of je deze masterclass wil volgen of niet. Grijp de kans om je horizon te verbreden! Kom jezelf verder ontwikkelen!

Wat als je liever geen masterclass volgt? Geen probleem! Het is volledig aan jou om te beslissen of je deelneemt of niet. Wij laten de keuze aan jou.

Toelatingsvoorwaarden en getuigschriften
Om te starten in de derde graad Beeldende Kunst moet je het tweede jaar van de tweede graad D- of D/A- finaliteit met vrucht beëindigd hebben.

Na de derde graad Beeldende Kunst verwerf je de beroepskwalificatie Assistent Beeldend kunstenaar en ontvang je een diploma secundair onderwijs onderwijskwalificatie 4.

Toekomstmogelijkheden
Na het zesde jaar Beeldende Kunst:
- Kan je verder studeren:
   • Je kan doorstromen naar diverse professionele bacheloropleidingen in het hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn bijvoorbeeld Digital Design, Industriële Wetenschappen, Multimedia, Industrieel Productontwerpen, Onderwijs, ...
   • Je kan een zevende leerjaar na OK4 volgen en je verder specialiseren.
   • Je mag starten in een graduaatsopleiding.
   • Je vindt andere opleidingsmogelijkheden in het volwassenenonderwijs, VDAB, ...
- Kan je aan de slag op de arbeidsmarkt:
   • als werknemer bij een kunstenaar(satelier);
   • als zelfstandig assistent Beeldend Kunstenaar.

Lessentabel beeldende kunst

 
Vakken 5e jaar 6e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 3 3
Frans 2 2
Engels 2 2
Natuurwetenschappen 1 1
Wiskunde 2 2
Aardrijkskunde 2  
Geschiedenis   2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Beeldende Kunsten
- Kunstbeschouwing
- Atelier 2D/3D
- Atelier waarneming
- Atelier grafisch
16 16
 TOTAAL 32 32
Masterclass 2 2