Informatie winkelbeheer en etalage

Ben je vlot en sociaal?
Kan je zelfstandig beslissingen nemen?
Ben je sterk en nauwkeurig in het organiseren?
Wil je je vervolmaken in een beroepsgerichte richting met veel verantwoordelijkheid en een algemene basisvorming?

Het specialisatiejaar Winkelbeheer en etalage biedt je de ideale leidraad om later een commerciële en/of administratieve functie in de detailhandel te bekleden. Je verwerft kennis rond de verschillende beheersaspecten: opvolgen van de voorraad, het commercieel assortiment, berekening van prognoses, ... Een modern winkelbedrijf runnen vergt knowhow op allerlei vlakken: een inslaande reclame, de geschikte kredietvorm, kostenberekening, ... Dit jaar opent de weg naar diverse functies in de retailsector: eerste verkoper, afdelingshoofd, gerant, franchisenemer, zelfstandig winkelier, ...

Facetten als creativiteit, organisatievermogen, samenwerking en contactvaardigheid zijn onontbeerlijk binnen de opleiding.

Beroepsgerichte praktijk op school

De eigen leerwinkel maakt de opleiding levensecht. Na veel overleg en samenwerking met je collega’s-studenten start je een eigen winkel. Dit project loopt als een rode draad doorheen de opleiding. De winkel wordt opgestart na een grondige studie van de budgettering, de inrichting, de kostenraming, de aankopen, ...
Tijdens de uitbating doe je ervaring op wat verkoop, reclame en administratie betreft. Gedurende dit proces ontwikkel je de theoretische kennis voor de uitbating en het administratieve beheer van een winkel in het ondernemend project. De kennis van informatica is hierbij noodzakelijk.

Aan het einde van het schooljaar sluit de leerwinkel af, de inventaris wordt opgemaakt en de resultaten worden geëvalueerd. Je toont ook op een persoonlijke en zelfstandige manier je competenties uit dit specialisatiejaar in de geïntegreerde proef (GIP).

Project

Onder de noemer “Project 7” worden de algemene vakken PAV, Frans en Engels op een dynamische manier vak- en klasoverschrijdend aangeboden. Ieder zijn talent wordt naar waarde geschat en ingezet. Stelselmatig denk je zelf mee over het lesgebeuren en werk je op zelfstandige basis enkele projecten uit die je blik op onze boeiende, ingewikkelde en snel veranderende samenleving kunnen verruimen. Zo regel je onder andere een dag vrijwilligerswerk naar keuze (in het kader van Youca) en krijg je inspraak en verantwoordelijkheid bij het plannen van de uitstappen tijdens het schooljaar. Je kan je daarbij laten leiden door de ambitie om na het zevende jaar te gaan werken en op eigen benen te staan of verdere studies aan te vatten.

Je wordt daarenboven gecoacht door drie leerkrachten. Dankzij deze co-teaching krijg je de kans om regelmatig op niveau te werken voor de vreemde talen. Je verdiept je kennis en je begrijpt en leert je uitdrukken in Frans en Engels in dagelijkse situaties binnen de praktijk van … De actualiteit, het verleden en heden worden vanuit breed maatschappelijke thema’s in het vak PAV (project algemene vakken) aangebracht.

Beroepsleven & stage

Je komt in contact met specialisten uit de beroepsrealiteit. Gastsprekers geven sessies over naambekendheid en reclame via social media, winkelbeveiliging, carrièreplanning, solliciteren, ...
Ook de stage in de retailsector brengt je veel praktijkervaring bij. De studie van het stagebedrijf geeft je de mogelijkheid heel wat facetten van het beheer te doorgronden. Tijdens de wekelijkse stage komen de verschillende elementen geleidelijk aan bod, reflectie in de klas met medestudenten geven je een volledig beeld op de praktijk van verschillende retailers. De blokstage van drie weken aan het einde van het schooljaar vormen een uitdieping en synthese van je volledige traject.

Toelatingsvoorwaarden

Het zesde jaar secundair onderwijs met vrucht hebben beëindigd in een overeenstemmende studierichting:

  • BSO Verkoop en Etalage
  • BSO Kantoor
  • BSO Mode-verkoop
  • TSO Handel

Getuigschriften

Voor BSO-afgestudeerden: Diploma Secundair Onderwijs.
Voor TSO-afgestudeerden: Studiegetuigschrift van het zevende specialisatiejaar.

Toekomstmogelijkheden

Na het behalen van je diploma secundair onderwijs kan je starten als eerste verkoper, afdelingsverantwoordelijke of floormanager, gerant, assistent van de filiaalleider, ... Je kan een aansluitende Se-n-se opleiding volgen en je zo verder specialiseren in bijvoorbeeld verkoop en distributie. Je mag ook starten in een HBO5 opleiding als winkelmanagement of logistiek. In bepaalde richtingen van het hoger onderwijs mag je in een aansluitende professionele bachelor starten. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden in het Volwassenonderwijs, bij Syntra, de VDAB, …

Lessentabel winkelbeheer en etalage

 
Vakken 7e jaar
Godsdienst 2
Lichamelijke opvoeding 2
Project
     Engels
     Frans
     Project algemene vakken
8
Visual merchandising, stage 5
Winkelbeheer, stage 15
  32