Informatie architecturale en beeldende kunsten

D/A(DOORSTROOM/ARBEIDSMARKT - KSO)

Ben jij creatief? Heb je gevoel voor ruimte, kleur, licht en vorm? Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Kriebelt het om met tekenpapier en materialen aan de slag te gaan en naast tekeningen ook maquettes te realiseren? Kom dan naar onze studierichting waar je kan groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding.

Je combineert in deze studierichting met dubbele finaliteit (D/A) een brede algemene vorming met een artistieke vorming. Binnen de Beeldende Kunsten ontwikkel je verschillende technische vaardigheden, maak je kennis met diverse technieken en materialen voor zowel 2D- als 3D-toepassingen. Je krijgt inzicht in vorm, ruimte, kleur en compositie a.d.h.v. eenvoudige constructies en elementaire bouwmaterialen. Je verwerft kennis van (interieur)vormgeving, voorstelling en toegepaste wetenschappen. Je ontwerpt via Waarnemen, Kunst- en Cultuurbeschouwing, ontwerpmethodes en fysieke en digitale voorstellingstechtnieken.

In het vak Kunstinitiatie ontdek je verbanden tussen het kunst- en het wereldgebeuren.
Je ontwikkelt een gevoels- en denkwereld vanuit het ontleden van de Kunst. Daarnaast zal je in het vak Beeldende Kunsten vanuit boeiende inspiratiebronnen met opgelegde criteria experimenteren in 2D en 3D om tot een boeiend eindresultaat te geraken. Je onderzoekt grafische technieken. De begrippen lay-out, typografie, illustratie of lijnvoering worden deel van je beeldtaal. Je ontdekt de digitale wereld bij het omzetten van jouw manueel werk naar film en bewegend beeld.

In het vak Architecturale Kunsten ontwikkel je tekenvaardigheden met tekeninstrumenten. Je ontwikkelt je ruimtelijk inzicht en bewustzijn onder de vorm van perspectieftekeningen en maquettes. Je maakt kennis met de brede wereld van de (binnenhuis)architectuur. Je verwerft inzicht in schaal, maat, constructie en verhouding.

In het vak Waarneming word je artistiek tekenvaardig. Dit komt tot uiting via vlug- en ontwerpschetsen. Je leert analytisch en abstract denken, een vaardigheid die de basis en inspiratie vormt voor elke vormgeving. Je leert beeldende begrippen die je veelvuldig toegepast. In het vak Kunstbeschouwing maak je geleidelijk aan kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar verken je de barok met de werken van Rubens

Tijdens de Persoonlijke Leertijd neem je je leerproces deels zelf in handen. Onder begeleiding van coaches ga je aan de slag met je schoolwerk in een gestructureerde omgeving. Je leert plannen en maakt kennis met verschillende leerstrategieën. Zo groei je en ontdek je wat werkt voor jou. Onze coaches dagen je regelmatig uit hierover te reflecteren. Heb je nood aan extra leerzorg, dan word je extra begeleid door onze leercoach.

Lessentabel architecturale en beeldende kunsten

 
Vakken 3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 2 2
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 2 1
Wiskunde 3 3

Architecturale en beeldende kunsten

- Kunstbeschouwing
- Beeldende kunsten
- Architecturale kunsten
- Waarneming
- Kunstinitiatie

12 14
Persoonlijke leertijd 2 2
  33 34
-