Informatie beeldende en architecturale vorming

D (DOORSTROOM - KSO)

Ben je nieuwsgierig naar architectuur, kunst en vormgeving? Bezit je een goed ruimtelijk inzicht? Ben je sterk in Wiskunde en Wetenschappen? Voel je je aangetrokken tot het vormelijke en architecturale in je leefomgeving en in de natuur? 

Je combineert in de richting Architecturale en Beeldende Vorming een sterke theoretische vorming met een artistieke vorming. De algemene theoretische vorming legt het accent op Wiskunde en Wetenschappen. Vanuit de artistieke invulling leer je de architecturale ruimte benaderen en beleven als een waardevol cultureel object en dit te koppelen aan een inhoudelijke benadering. De nadruk op algemene vakken en theorie is sterker dan in andere richtingen.

Je krijgt vakken zoals: 

Architecturale Vorming
Je leert alle methodes aan om architectuur te ontwerpen, voor te stellen en te onderbouwen. Je zet je eerste stapjes in de wereld van het ontwerp.

Beeldende Vorming
Je leert je uitdrukken in verschillende materialen en technieken. Je leert stap voor stap de basis om een idee te vertalen naar vorm en kleur zowel vlak als ruimtelijk.

Waarnemingstekenen
Je wordt artistiek tekenvaardig, dit komt tot uiting via vlug- en ontwerpschetsen. Je leert analytisch en abstract denken, een vaardigheid die de basis en inspiratie vormt voor elke vormgeving. Je leert beeldende begrippen, die je veelvuldig toepast.

Kunstbeschouwing
Je maakt geleidelijk aan kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar ontmoet je de barok bij de werken van Rubens. Je verkent de meesters van de Noordelijke renaissance en de barok in Antwerpen en in Gent. Waar mogelijk gaan we op weg om de originele kunstwerken in het museum te ontdekken. Hierna heb je een sterke basis om snel verbanden
te leggen in de kunstgeschiedenis van de derde graad. Dit vak vormt een bron van inspiratie voor je eigen werk.

Persoonlijke Leertijd
Omdat je persoonlijke groei onze topprioriteit is, word je tijdens de Persoonlijke Leertijd uitgedaagd op jouw niveau. Heb je de basisleerstof onder de knie, dan ben jij immers toe aan een extra uitdaging. Vlot het voor een bepaald onderdeel nog niet zoals gehoopt, dan is remediëring aangewezen. In deze Persoonlijke Leertijd bepaal je zelf voor een stukje mee waar jouw prioriteit ligt. Zo neem je je leerproces in eigen handen. Boeiend toch?

 

Lessentabel architecturale en beeldende vorming

 
Vakken 3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 3 3
Wiskunde 5 5
Kunstbeschouwing 1 1

Architectuur en beeld

- Beeldende vorming
- Architecturale vorming
- waarnemingstekenen

7 8
Persoonlijke leertijd 2 2
  33 34