Informatie beeldende en architecturale vorming

Verder info volgt zo snel mogelijk

 

Lessentabel architecturale en beeldende vorming

 
Vakken 3e jaar 4e jaar
Godsdienst 2 2
Nederlands 4 4
Frans 3 3
Engels 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 2
Aardrijkskunde 1 1
Geschiedenis 1 1
Natuurwetenschappen 3 3
Wiskunde 5 5
Kunstbeschouwing 1 1

Architectuur en beeld

- Beeldende vorming
- Architecturale vorming
- waarnemingstekenen

7 8
Persoonlijke leertijd 2 2
  33 34