Informatie beeldende en architecturale kunsten

Ben jij een creatieveling? Heb je gevoel voor ruimte, kleur, licht en vorm?
Kan je ordelijk en nauwkeurig werken? Kriebelt het om met tekenpapier en materialen aan de slag te gaan en naast tekeningen ook maquettes te realiseren?
Kom dan naar onze studierichting waar je kan groeien in een algemeen vormende en artistieke opleiding.

In de tweede graad beeldende en architecturale kunsten verwerf je een stevige basisvorming in het belangrijk pakket algemene vakken. Deze tweede graad heeft een sterk oriënterend karakter. Op basis van je ervaringen en mogelijkheden kan je na deze tweede graad kiezen uit een aantal derde graden.

Je ontdekt artistieke vakken als:

Beeldende Kunsten 3D

Je onderzoekt de mogelijkheden en technieken om 3D aan de slag te gaan. Je werkt vanuit boeiende inspiratiebronnen met opgelegde maar ook eigen ontwerpen: je boetseert met klei, je experimenteert met ijzerdraad en gaas, papier en karton, gips…Je onderzoekt hoe je kan assembleren, stapelen, wegnemen en toevoegen…

Architecturale kunsten

Je probeert binnen de opdrachten gericht documentatie te verzamelen. Je leert samen met de leerkracht de opdrachten te structureren tot een werkbaar geheel. Je ontwikkelt je tekenvaardigheid met tekeninstrumenten. Je ontwikkelt je ruimtelijk inzicht en je ruimtelijk bewustzijn onder de vorm van perspectieftekeningen en maquettes. Je maakt kennis met de brede wereld van de (binnenhuis)architectuur en je leert bewust te kijken naar de evoluties binnen deze kunstvorm.Je verwerft inzicht in schaal, maat, constructie en verhouding.

Beeldende Kunst 2D

Je onderzoekt de verschillende grafische technieken.Je maakt kennis met de droge tekentechnieken als potloden, kleurpotloden, pastels, oliepastels, houtskool, ...Je experimenteert met de natte technieken als aquarel, plakkaatverf, acrylverf, ... De begrippen lay-out, typografie, illustratie, kleurgebruik of lijnvoering worden deel van je beeldtaal.

Waarneming

Je wordt artistiek tekenvaardig, dit komt tot uiting via vlug- en ontwerpschetsen. Je leert analytisch en abstract denken, een vaardigheid die de basis en inspiratie vormt voor elkevormgeving. Je leert beeldende begrippen, die je veelvuldig toepast.

Kunstgeschiedenis

Je maakt stap voor stap kennis met de beeldtaal die je helpt om een kunstwerk en je eigen werk te ontleden. Je duikt de kunstgeschiedenis in bij de Venus van Willendorf in het derde jaar en in het vierde jaar ontmoet je de Barok bij de werken van Rubens. Hierna heb je een sterke basis om snel verbanden te leggen in de kunstgeschiedenis van de derde graad. Dit vak vormt een bron van inspiratie voor je eigen werk.

Toelatingsvoorwaarden

Tweede leerjaar van de eerste graad met vrucht beëindigd hebben.

Getuigschriften

Aan het einde van de tweede graad: Getuigschrift van de tweede graad van het Secundair Onderwijs.

Toekomstmogelijkheden

De studierichting sluit aan op hoger onderwijs. Aansluitende professionele bacheloropleidingen zijn: interieurvormgeving, binnenhuisarchitectuur, landschaps- en tuinarchitectuur en toegepaste architectuur. Je kan starten in masteropleidingen als: architectuur, audiovisuele kunsten, beeldende kunsten, conservatie & restauratie en productdesign.
De studierichting sluit ook aan op andere opleidingen zoals pedagogisch hoger onderwijs.
Je kan een Se-n-se opleiding volgen binnen de derde graad van het kunstsecundair onderwijs en je zo verder specialiseren in architecturale, audiovisuele, grafische, industriële of ruimtelijke vormgeving.